Parövning rosen med enhandare, denna gången med dussack, främst i mensura stricta. Tanken är att man skall stå på ett sådant avstånd att man precis skall nå varandra om man står rakt. Sen skall man böja sig ifrån motståndarens hugg utan att flytta på fötterna. När man böjer sig bakåt skall man även höja upp dussacken i en hengen på sidan som hugget kommer ifrån. Tanken är inte att man skall parera hugget utan att svärdet skall vara där som en sköld ifall man inte kommer tillräckligt långt bort. Detta för att bygga upp ett naturligt beteende att skydda sig. För att sen utdela ett hugg. Hugg inom linjerna för zornhaw(halvägs ut på axeln till höften på andra sidan)