Här är en annan variant på dupplieren. Idag gör jag den ifrån Swerchaw men den funkar lika bra med zornhaw eller ett annat hugg.