Här är en avväpning som funkar jätte bra om den sker snabbt. Hugg in i en bindning, släpp svärdet med vänster hand, fall in över hans högerarm och grip tag i hans handtag mellan händerna i det samma som du kliver in med vänster fot. Ryck svärdet ur händerna "bakåt" på motståndaren samtidigt som du går tillbaka med foten. Säkra upp med ditt svärd.

Annars här är filmen